Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΥΕ Τραπεζοκόμων, οι οποίες προέκυψαν από την θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΥΕ Τραπεζοκόμων, οι οποίες προέκυψαν από την θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.