Διοικητής Νοσοκομείου

 

Φαρμάκης Νικόλαος του Ιωάννη


Στοιχεία Επικοινωνίας