Τηλεφωνικός Κατάλογος

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Τμήμα Τηλέφωνο Επικονωνιας
Τηλεφωνικό Κέντρο 2321094500
Ραντεβού 14970
Προϊστάμενος/η Τμήματος Προμηθειών 2321094296
Προϊστάμενος/η Οικονομικού Τμήματος 2321094758
Προϊστάμενος/η Τμήματος Κίνησης 2321094746
Προϊστάμενος/η Γραφείου Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 2321094380
Προϊστάμενος/η Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 2321094550
Προϊστάμενος/η Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής 2321094763
Προϊστάμενος/η Τμήματος Προσωπικού 2321094685
Προϊστάμενος/η Γραμματείας - Πρωτοκόλλου 2321094632
Διευθυντής/τρια Διοικητικής Υπηρεσίας 2321094732
Υποδιευθυντής/τρια Υποδιεύθυνσης Οικονομικού 2321094733
Γραμματεία Διοίκησης 2321094632 - 2321094700
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας 2321094549
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2321094727