Τηλεφωνικός Κατάλογος

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΤμήμαΤηλέφωνο Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο2321094500
Ραντεβού8505000858
Προϊστάμενος/η Τμήματος Προμηθειών2321094296
Προϊστάμενος/η Οικονομικού Τμήματος2321094758
Προϊστάμενος/η Τμήματος Κίνησης2321094746
Προϊστάμενος/η Γραφείου Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας2321094380
Προϊστάμενος/η Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων2321094550
Προϊστάμενος/η Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής2321094763
Προϊστάμενος/η Τμήματος Προσωπικού2321094724
Προϊστάμενος/η Γραμματείας - Πρωτοκόλλου2321094632
Διευθυντής/τρια Διοικητικής Υπηρεσίας2321094732
Υποδιευθυντής/τρια Υποδιεύθυνσης Οικονομικού2321094733
Γραμματεία Διοίκησης2321094632 - 2321094700
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας2321094685
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας2321094727