Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

11 Ιανουαρίου, 2024

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6000664, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και π/υ 1.094.791,24€

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
28 Αυγούστου, 2023

Ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό […]
24 Ιουνίου, 2021

Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

  Η παρούσα πράξη “Ενεργειακή αναβάθμιση με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με Κωδικό ΟΠΣ 5075946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη […]
14 Απριλίου, 2021

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089242 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και π/υ 1.116.500 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020. Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:   Α/Α Είδος […]
19 Νοεμβρίου, 2020

Ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση […]
7 Φεβρουαρίου, 2020

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens

Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Προϋπολογισμός: 290.000 € Φυσικό Αντικείμενο της πράξης: α/α Είδος Εξοπλισμού Ποσότητα Κόστος Κλινική 1 Ψηφιακός Μαστογράφος 1 290.000 € Ακτινοδιαγνωστικό Ημερομηνία Ένταξης: 27-11-2018
7 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού π/υ 245.000€

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 ΣΑΕ : 091 Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Κωδικός Έργου : 2018ΣΕ09100065 Προϋπολογισμός: 245.000 € Φυσικό Αντικείμενο της πράξης: α/α Είδος Εξοπλισμού Ποσότητα Κόστος Κλινική 1 […]
7 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με κωδικό ΟΠΣ 5028273 και π/υ 445.000 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  <<Κεντρική Μακεδονία >> 2014-2020. Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 1. Ένα (1) […]