Έρευνες αγοράς

30 Ιουλίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας ειδών παντοπωλείου

26 Ιουλίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας απολυμαντικών – απορρυπαντικών πλυντηρίων και εργαλείων

16 Ιουλίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας καρδιοτοκογράφων και διάφορων άλλων ειδών

15 Ιουλίου, 2021

Έρευνα αγοράς αντιδραστηρίων μικροβιολογικού (έτοιμα τρύβλια)

9 Ιουλίου, 2021

Έρευνες αγοράς προμήθειας μικρού ψυγείου και διάφορων ειδών αποθήκης

28 Ιουνίου, 2021

Έρευνες αγοράς προμήθειας διάφορων ειδικών επιθεμάτων , καθετήρων και οφθαλμολογικών ειδών

25 Ιουνίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας ειδών αιμοστατικού χειρουργείου, αποθήκης και άλλων τμημάτων

18 Ιουνίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας νωπού κρέατος

18 Ιουνίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας αντιδραστηρίων, οδοντιατρικού υλικού και χημικών διαφόρων τμημάτων

18 Ιουνίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας διαφόρων ειδών

14 Ιουνίου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας διαφόρων ειδών χειρουργείου

2 Ιουνίου, 2021

Έρευνες αγοράς προμήθειας ειδών και αναλωσίμων διαφόρων τμημάτων

27 Μαΐου, 2021

Έρευνες αγοράς προμήθειας αναλωσίμων του οφθαλμολογικού χειρουργείου και ραμμάτων για χειρουργεία

25 Μαΐου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας κίτρινων σάκων μολυσματικών αποβλήτων και καθετήρων

18 Μαΐου, 2021

Έρευνα αγοράς προμήθειας αναλωσίμων, συσκευών χειρουργείου και καθετήρων ΜΕΘ-ΜΤΝ