Έρευνες αγοράς

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας τροχήλατων κίτρινων κάδων απο/των , υλικών καθαριότητας και ροόμετρων για φορητή φιάλη οξυγόνου

21 Σεπτεμβρίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας στολών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και κλωστών για την αποθήκη ιματισμού

21 Σεπτεμβρίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων (γιαούρτι)

13 Σεπτεμβρίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας διάφορου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

2 Σεπτεμβρίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας μικροβιολογικών αντιδραστηρίων

26 Αυγούστου, 2022

Έρευνες αγοράς προμήθειας τροφίμων

17 Αυγούστου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας αναλώσιμου υλικού μικροβιολογικού και PCR

17 Αυγούστου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας

16 Αυγούστου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας κοστουμιών εφημερίας χρώματος μπλέ σκούρο

16 Αυγούστου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας απορρυπαντικών για τα πλυντήρια

5 Αυγούστου, 2022

Έρευνες αγοράς προμήθειας εργαλειοφόρου και υλικών καθαριότητας

29 Ιουλίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας αναλωσίμων, επιθεμάτων , κρεμών και επιδεσμικού υλικού

21 Ιουλίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας

15 Ιουλίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας αντιμικροβιακών ραμμάτων και κόλλας σύγκλισης δέρματος

8 Ιουλίου, 2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας μαύρων σάκων