Τμήμα Διατροφής

α. Ελέγχει την ποιότητα και καταλληλότητα των τροφίμων που εισέρχονται στο νοσοκομείο και με ευθύνη του γίνεται η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων που διατίθενται.

β. Ευθύνεται για την διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού καθώς και για την εκπαίδευση των νοσηλευομένων ασθενών καθώς και των ασθενών των Εξωτερικών Ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή..

γ. Σχεδιάζει την σύνταξη, επίβλεψη και εκτέλεση ειδικών θεραπευτικών διαιτητικών προγραμμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών όλων των κλινικών του νοσοκομείου, βάση ιατρικών οδηγιών.

δ. Επιβλέπει την διαδικασία της μεριδοποίησης και διανέμει τα γεύματα.

ε. Επιβλέπει και επιμορφώνει την πρακτική άσκησης φοιτητών των ΤΕΙ Διατροφής και ΙΕΚ Μαγειρικής ανά 6μηνο.

στ. Είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη του έργου όλου του προσωπικού του τμήματος (διαιτολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, τραπεζοκόμοι, μάγειροι, βοηθοί μαγείρων).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθ.Υ4α/οικ.112185 Υ.Α. (ΦΕΚ 3323/Β’/2012)

Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/ Α'/2014) άρθρο 6

Ν. 4052/2012 άρθρο 134


Γκότση Δήμητρα - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο της βρίσκεται στο -1 όροφο.
  • 2321094781