Προκηρύξεις

22 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΩΡΛ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης

20 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης (κωδ.θέσης 4.112)

8 Δεκεμβρίου, 2023

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

22 Νοεμβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης (κωδ.θέσης 4.110)

6 Οκτωβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης

26 Σεπτεμβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης (κωδ.θέσης 4.113)

18 Σεπτεμβρίου, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (κωδ.θέσης 4.113)

3 Ιουλίου, 2023

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στο βαθμό του Επιμελητή Β’

11 Μαΐου, 2023

Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την πλήρωση δύο θέσεων Συντονιστών Διευθυντών, επί θητεία, ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Χειρουργικής του κλάδου ιατρών ΕΣΥ

30 Μαρτίου, 2023

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στην προκήρυξη 183/14- 03-2023 Ιατρών κλάδου ΕΣΥ Γ.Ν.Σερρών

15 Μαρτίου, 2023

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στο βαθμό του Επιμελητή Β’

10 Οκτωβρίου, 2022

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στο βαθμό του Επιμελητή Β’

9 Αυγούστου, 2022

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

14 Σεπτεμβρίου, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9 Φεβρουαρίου, 2021

Προκήρυξη 13 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ