Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών αποπερατώθηκαν το 2002 και βρίσκονται σε οικόπεδο 110 περίπου στρεμμάτων, με συνολικό εμβαδό κτιρίων 35.357 τετραγωνικά μέτρα. Το κυρίως κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια (Α και Γ) διαφορετικών υψών συνδεδεμένα μεταξύ τους κεντρικά με ένα κτίριο (Β) που περιλαμβάνει τον κύριο κόμβο κατακόρυφων επικοινωνιών μέσω των ανελκυστήρων κοινού και προσωπικού.

Ο σχεδιασμός του Νοσοκομείου έγινε με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αυτοτέλεια των τμημάτων και την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων ασθενών και προσωπικού. Έτσι στο κτίριο Γ εντάχθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία, οι ενδοσκοπήσεις, τα ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, το τμήμα μεσογειακής αναιμίας, το Τ.Ε.Π. , η Μ.Ε.Θ., το γυναικολογικό τμήμα και τα γενικά χειρουργεία, το νεκροτομείο, καθώς και η κεντρική αποστείρωση, τα πλυντήρια και τα μαγειρεία. Στο κτίριο Α αναπτύχθηκαν οι νοσηλευτικές κλινικές, οι αποθηκευτικοί χώροι και οι κεντρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το Νοσοκομείο έχει εξοπλιστεί με τον πλέον σύγχρονο Ιατρικό εξοπλισμό.Μεταξύ άλλων διαθέτει:
 • Πλήρες ακτινολογικό Εργαστήριο που περιλαμβάνει:
  • Αξονικό Τομογράφο
  • Ακτινοσκοπικό/ Ακτινολογικό Μηχάνημα
  • Υπερήχους διαφόρων ειδικοτήτων
 • Πλήρη εξοπλισμό χειρουργείων με έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους με ενδοσκόπια
 • Πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για εξετάσεις μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές.
 • Πλήρη εξοπλισμό εξωτερικών ιατρείων (καρδιολογικό, πνευμονολογικό, ΩΡΛ, οφθαλμολογικό, δερματολογικό κτλ.
 • Μονάδα τεχνητού νεφρού
 • Πλήρη εξοπλισμό εξωτερικών ιατρείων (καρδιολογικό, πνευμονολογικό, ΩΡΛ, οφθαλμολογικό, δερματολογικό κτλ.

Ο περιβάλλων χώρος του Νοσοκομείου έχει διαμορφωθεί κηποτεχνικά και περιλαμβάνει την Κύρια Είσοδο με θυρωρείο, Αυλή Τροφοδοσίας, Χώρο Τροφοδοσίας, Χώρο Στάθμευσης αυτοκινήτων 590 θέσεων.

 
 
Άποψη του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών απο ψηλά
Άποψη του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών απο ψηλά