Τα ραντεβού για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μπορούν να κλειστούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Τηλεφωνική κλήση

Τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 8505000858 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εκτός αργιών, από τις 9:00 μέχρι τις 17:00.

Για κλήση από σταθερό τηλέφωνο:
0,53 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% και Φ.Π.Α 24%) ανά λεπτό με βήμα χρέωσης ανά δευτερόλεπτο.

Για κλήση από κινητό τηλέφωνο :
0,55 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 10% και Φ.Π.Α 24% ) με βήμα χρέωσης ανά δευτερόλεπτο.

Η χρέωση του πολίτη θα ξεκινά μόνο αφού συνδεθεί ζωντανά με εκπρόσωπο της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεύθερος εκπρόσωπος ή γραμμή θα κλείνει αυτόματα για να μην υπάρξει χρέωση και ο πολίτης θα πρέπει να ξανακαλέσει.

2. Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των ηλεκτρονικών ραντεβού στην οποία έχετε πρόσβαση πατώντας το εικονίδιο E-Ραντεβού

Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, στο επάνω αριστερά σημείο υπάρχει μενού στο οποίο μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη χρήση της (επιλογή ‘Βοήθεια’ με σύμβολο το ?). Επίσης, στην επιλογή ‘Προβολή ραντεβού’ μπορείτε να δείτε τα ραντεβού που έχετε κλείσει, όπως επίσης και να ακυρώσετε κάποιο αν επιθυμείτε.

 Για Τεχνικά θέματα (Πρόβλημα στην διαδικασία, Κλείδωμα/Απενεργοποίηση χρήστη, Αλλαγή κωδικού) μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:(ανταπόκριση εντός 2 εργάσιμων ημερών).

                 (πρόσβαση στην εφαρμογή μόνο εντός Ελλάδας)

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), στην ηλεκτρονική εφαρμογή των «e-Ραντεβού» του Νοσοκομείου, ο Πολίτης δεν δύναται να κλείνει ραντεβού για τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο για τα προστατευόμενα σε αυτόν μέλη, τα οποία έχουν καθοριστεί στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ. Προκειμένου ο Πολίτης να αποκτήσει τη δυνατότητα να κλείσει ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των «e-Ραντεβού», πρέπει να δημιουργήσει νέο (ξεχωριστό) λογαριασμό, ο οποίος θα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο Χρήστη-Πολίτη, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ταυτοποίηση του Χρήστη.

Εξαιρούνται απο τα online ραντεβού τα παρακάτω Ιατρεία