Τμήμα Επιστασίας

α. Μεριμνά για την καθαριότητα τον ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου..

β. Ευθύνεται για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.

γ. Συντονίζει τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.

δ. Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.

ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αριθμ. Υ4α/οικ.112185 Υ.Α.(3323/2012 τ.Β΄)


Σπαθάρα Αναστασία - Προϊσταμένη

  • Το Γραφείο του βρίσκεται στο -1 όροφο.
  • 2321094714