Η «ψηφιακή δήλωση γέννησης» θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την εν λόγω δράση, η οποία έχει καθολική εφαρμογή από 11-5-2020 εντός του χώρου γέννησης, πλήθος διαδικασιών ολοκληρώνεται πλέον από ένα μοναδικό σημείο επαφής, ήτοι:
 1.   Δήλωση γέννησης τέκνου
 2.   Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 3.   Απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο
 4.   Εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική (οικογενειακή) μερίδα
 5.   Εγγραφή τέκνου σε ασφαλιστικό φορέα
 6.   Αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000,00€ για κάθε παιδί
Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, καθώς:
 1.   Βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη
 2.   Μειώνει τον αριθμό των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων παροχής υπηρεσιών
 3.   Ελαχιστοποιεί το επίπεδο υποχρεωτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών
 4.   Συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας
 5.   Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών
Μπορείτε να δείτε  τον Συνοπτικό Οδηγό της Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης παρακάτω στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης                                                          Brief Guide-Digital Birth Registration