Προμήθειες – Διαγωνισμοί

26 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών “ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ”

19 Οκτωβρίου, 2020

Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ.Δ.Κ.03/2020 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ»CPV 31161600-8

13 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης βενζίνης

9 Οκτωβρίου, 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΑΧΕΙΑΣ REAL TIME PCR ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΗ 2-4 ΘΕΣΕΩΝ”

9 Οκτωβρίου, 2020

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΑΧΕΙΑΣ REAL TIME PCR ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΗ 2-4 ΘΕΣΕΩΝ”

8 Οκτωβρίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.20/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων (switches) και δικτύου οπτικών ινών»

7 Οκτωβρίου, 2020

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.20/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων (switches) και δικτύου οπτικών ινών» (CPV:32428000-9)

28 Σεπτεμβρίου, 2020

Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Ε Επαναληπτικού Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

10 Σεπτεμβρίου, 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 09/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2

7 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 90911200-8)

17 Ιουλίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV 85146000-4

16 Ιουλίου, 2020

Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

16 Ιουλίου, 2020

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.18/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV:85146000-4)

14 Ιουλίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.13/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ» (CPV:39711130-9)

13 Ιουλίου, 2020

Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.13/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ» (CPV:39711130-9)