Προμήθειες – Διαγωνισμοί

23 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια των ειδών «ΣΥΡΙΓΓΕΣ»

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Aποτελέσματα της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης του διαγωνισμού «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ»

20 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ »

20 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τριών (3) «Ανακινητών ασκών αίματος με ζυγαριά»

19 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μιας (1) «Πολυθρόνας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού »

16 Σεπτεμβρίου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

15 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) «Επιτραπέζιου φυγόκεντρου 4 θέσεων »

15 Σεπτεμβρίου, 2022

Περίληψη της υπ’αριθμ. 11/2022 Διακήρυξης του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

13 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) «Μηχανήματος αιμοκάθαρσης»

12 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) «Κάθετου αυτόκαυστου κλιβάνου για την αποστείρωση θρεπτικών υλικών»

7 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ.02/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσίας: «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών CPV 50413200-5 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος: έως του ποσού των 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (10.483,87 € χωρίς ΦΠΑ )

25 Αυγούστου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΚ.01.2022ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (CPV:48822000-6)» ΣΥΣΤΗΜ. ΑΡΙΘΜ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169976

17 Αυγούστου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12668/17-08-2022 για την προμήθεια του είδους: «Αλάτι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»

12 Αυγούστου, 2022

Συντήρηση εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης του Γ.Ν. Σερρών

12 Αυγούστου, 2022

Ματαίωση των διαγωνιστικών διαδικασιών των κάτωθι διαγωνισμών: 1) Δ.Ο4/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” 2)Δ.07/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ(ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)” 3)Δ.Ο8/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ”