Προμήθειες – Διαγωνισμοί

14 Ιουνίου, 2021

Ενημέρωση τροποποίησης του υπ΄αριθμ. Δ.07/2020 Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

7 Ιουνίου, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.07/2020 ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

28 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 01/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» CPV 33122000-1

28 Μαΐου, 2021

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.26/2020 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

27 Μαΐου, 2021

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

24 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ» CPV 33731110-7

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.   και την διευκρίνηση εδώ.
18 Μαΐου, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας “Περιποίηση χλοοτάπητα”

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδω.  
17 Μαΐου, 2021

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.10/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

  Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ. 27/5/2021 Διευκρίνιση επί της διακήρυξης εδώ.  
13 Μαΐου, 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ’αρ. Σ.08/2021: «Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.
23 Απριλίου, 2021

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ΄αριθμ. Σ.04/2021 Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας των ειδών: “ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ – ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.
23 Απριλίου, 2021

Περίληψη διακήρυξης και διακήρυξη του υπ’ αριθμ. Σ.03/2021 Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας των ειδών: «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.    
7 Απριλίου, 2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV 24111900-4,ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.
10 Φεβρουαρίου, 2021

Ματαίωση του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού Δ.07/2020 (αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ:104375) για την προμήθεια ειδών “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

9 Φεβρουαρίου, 2021

Αποτελέσματα 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφων για την προμήθεια ¨ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) με συνοδό εξοπλισμό 4 Αναλυτές Αερίων Αίματος “

9 Φεβρουαρίου, 2021

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 2088/03-02-2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.