Προμήθειες – Διαγωνισμοί

18 Ιανουαρίου, 2021

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)

23 Δεκεμβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων»

14 Δεκεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Κ.05/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»

11 Δεκεμβρίου, 2020

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή – ενεργειακού συμβούλου και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

3 Δεκεμβρίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’ αρ. Σ.24/2020 «Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου-Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών»

1 Δεκεμβρίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.22/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»

30 Νοεμβρίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.23/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Σύστημα ψηφιοποίησης ακτινολογικών μηχανημάτων»

10 Νοεμβρίου, 2020

!! Προστέθηκε διευκρίνιση !! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)».

Μπορείτε να δείτε το σχετικά έγγραφα εδώ. 10-11-2020    Σημαντική Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 17632/06-11-2020 Πρόσκλησης για την παροχή “υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης”. Μπορείτε να την δείτε εδώ.
30 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έρευνα, απογραφή, αποτίμηση και έλεγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών των ακινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών το χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου

26 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών “ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ”

19 Οκτωβρίου, 2020

Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ.Δ.Κ.03/2020 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ»CPV 31161600-8

13 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης βενζίνης

9 Οκτωβρίου, 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΑΧΕΙΑΣ REAL TIME PCR ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΗ 2-4 ΘΕΣΕΩΝ”

9 Οκτωβρίου, 2020

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΑΧΕΙΑΣ REAL TIME PCR ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΗ 2-4 ΘΕΣΕΩΝ”

8 Οκτωβρίου, 2020

Διακήρυξη του υπ’αριθμ. Σ.20/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων (switches) και δικτύου οπτικών ινών»