Προμήθειες – Διαγωνισμοί

7 Απριλίου, 2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΞΥΓΟΝΟ» CPV 24111900-4,ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.
10 Φεβρουαρίου, 2021

Ματαίωση του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού Δ.07/2020 (αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ:104375) για την προμήθεια ειδών “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

9 Φεβρουαρίου, 2021

Αποτελέσματα 1ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφων για την προμήθεια ¨ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) με συνοδό εξοπλισμό 4 Αναλυτές Αερίων Αίματος “

9 Φεβρουαρίου, 2021

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 2088/03-02-2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

3 Φεβρουαρίου, 2021

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

25 Ιανουαρίου, 2021

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Δ07/2020 για την προμήθεια των ειδών: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

25 Ιανουαρίου, 2021

Περίληψη ηλεκτρονικής διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Δ07/2020 για την προμήθεια των ειδών: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

18 Ιανουαρίου, 2021

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)

23 Δεκεμβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Υπηρεσίες Ασφάλισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων»

14 Δεκεμβρίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Κ.05/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»

11 Δεκεμβρίου, 2020

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή – ενεργειακού συμβούλου και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

3 Δεκεμβρίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’ αρ. Σ.24/2020 «Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου-Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών»

1 Δεκεμβρίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.22/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»

30 Νοεμβρίου, 2020

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.23/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Σύστημα ψηφιοποίησης ακτινολογικών μηχανημάτων»

10 Νοεμβρίου, 2020

!! Προστέθηκε διευκρίνιση !! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)».

Μπορείτε να δείτε το σχετικά έγγραφα εδώ. 10-11-2020    Σημαντική Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 17632/06-11-2020 Πρόσκλησης για την παροχή “υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης”. Μπορείτε να την δείτε εδώ.