Προμήθειες – Διαγωνισμοί

27 Ιουνίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Σύνταξης και υποβολής εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας ακινήτου και τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019, ΦΕΚ 3475/Β΄/24-5-2023) ”, για τα ακίνητα του Γ.Ν.Σερρών, ΚΨΥ Σερρών, ΣΑΕΚ Γ.Ν.Σερρών, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Νιγρίτας και της Παλαιάς Ψυχιατρικής Γ.Ν.Σερρών»

24 Μαΐου, 2024

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αριθμ. Δ15/2024 Διακήρυξη (αρ. πρωτ. 3282/21.05.2024) του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (cpv: 33181500-7 «Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών») α/α ΕΣΗΔΗΣ (346865) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών