Ο τομέας Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών αποτελείται από δύο (2) τμήματα:

  1.  Ψυχιατρικό Τμήμα
  2. Κέντρο Ψυχικής Υγείας