Αποστολή μας

Είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών μέσα από την παροχή φροντίδας σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, καλύπτοντας τις ανάγκες για χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις τόσο επείγοντος όσο και τακτικού χαρακτήρα, σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον με τις κατάλληλες υποδομές και από άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η σημαντικότερη προτεραιότητα του Νοσοκομείου μας είναι η έγκαιρη, ασφαλής και έγκυρη παροχή της φροντίδας με σκοπό την προστασία της ζωής, της υγείας, της αποθεραπείας και της αυτονομίας των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και αναπτύσσοντας συνεργασίες με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αξίες μας

Διαφάνεια, ασφάλεια, ισότιμη πρόσβαση, νομιμότητα, αξιοκρατία, εξορθολογισμός, εκπαίδευση, δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες είναι οι αξίες που διέπουν τη δράση μας και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε.

Όραμα μας

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών να είναι ένας φορέας φιλικός και εξωστρεφής προς όλους τους πολίτες και την κοινωνία και να παρέχει ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας..

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών