Σύμφωνα με την Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29484 (Τεύχος Β’ 3473/24-5-2023) απόφαση, παρατείνεται η ισχύς της Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.24991(Τεύχος Β’ 2883/29-4-2023) κοινής Υπουργικής απόφασης, σχετικά με τα  μέτρα προστασίας   για τα Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα και Κέντρα Αποκατάστασης και  ισχύουν τα ακόλουθα:

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες

To επισκεπτήριο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας. Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εδώ. Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

  • Ένας (1) συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί.
  • Οι συνοδοί ασθενών ή νοσηλευόμενων ασθενών, όπως και οι αποκλειστικοί/κές νοσηλευτές/τριες εφαρμόζουν τους κανόνες της οικείας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας.

 

  • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού είτε εκτάκτως δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
  • Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εξέταση. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
  • Ασθενείς που εισάγονται-νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο ως ακολούθως:

– Οι ασθενείς που εισάγονται με τακτικό εισιτήριο (προγραμματισμένη εισαγωγή) προσέρχονται με έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) που διενεργήθηκε έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή τους.

– Οι ασθενείς που εισάγονται εκτάκτως (έκτακτη εισαγωγή) υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

– Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με rapid test ανά επτά (7) ημέρες.

  • Ασθενείς που εισάγονται με εισιτήριο μίας (1) ημέρας για χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενο έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ανά σαράντα οκτώ (48) ώρες] για κάθε ημέρα που εισάγονται.
  • Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών

Απόφαση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σχετικα με τα μέτρα προστασίας

 

Τελευταία ενημέρωση : 2/6/2023