Το μηχανογραφικό σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακο σύστημα ενημέρωσης Προμηθευτών

.

Πλέον και οι Έρευνες Αγοράς του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών αναρτώνται στο μηχανογραφικό σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και θα μπορείτε να τις δείτε μόνο μέσα από αυτό . Στο μηχανογραφικό σύστημα "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" μπορείτε να μπαίνετε απο την αρχική σελίδα στην κατηγορία Ηλεκτρονικές Υπηρεσίας πατώντας πάνω στο εικονίδιο "Ενημέρωση Προμηθευτών".