ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού: ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού: ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.