ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ