ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ -ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ