ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ και ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ και ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ