ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.07/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ :”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” ΣΥΣΤΗΜ.ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 346035

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.07/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ :”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” ΣΥΣΤΗΜ.ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 346035

 

Για να δείτε την διακήρυξη παρακαλώ πατήστε εδώ.

*** 4/7/2024 *** ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

*** 15/7/2024 *** ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.