ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Σύνταξης και υποβολής εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας ακινήτου και τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019, ΦΕΚ 3475/Β΄/24-5-2023) ”, για τα ακίνητα του Γ.Ν.Σερρών, ΚΨΥ Σερρών, ΣΑΕΚ Γ.Ν.Σερρών, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Νιγρίτας και της Παλαιάς Ψυχιατρικής Γ.Ν.Σερρών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Σύνταξης και υποβολής εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας ακινήτου και τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019, ΦΕΚ 3475/Β΄/24-5-2023) ”, για τα ακίνητα του Γ.Ν.Σερρών, ΚΨΥ Σερρών, ΣΑΕΚ Γ.Ν.Σερρών, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Νιγρίτας και της Παλαιάς Ψυχιατρικής Γ.Ν.Σερρών»

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ