Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (κατασκευαστής: TRANE, τύπος μηχανήματος: ERTWD 250E)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ (κατασκευαστής: TRANE, τύπος μηχανήματος: ERTWD 250E)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ