ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ