ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ »

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.