Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 8259/21.05.2024 για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 8259/21.05.2024 για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.