ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια των ειδών : “Εξοπλισμού γαστρεντερολογικού ιατρείου ” συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 27.974,40€ με Φ.Π.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια των ειδών : “Εξοπλισμού γαστρεντερολογικού ιατρείου ” συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 27.974,40€ με Φ.Π.Α

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ