Διευκρίνιση σχετικά με την έκδοση ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της υπ’αριθμ. Δ.13/2024 Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών:«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 33696100-6)

Διευκρίνιση σχετικά με την έκδοση ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της υπ’αριθμ. Δ.13/2024 Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών:«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV 33696100-6)

Για να δείτε την σχετική διευκρίνιση πατήστε εδώ.