Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 7730/13.05.2024 για την προμήθεια της εφαρμογής: «Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Αδειών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’αρ. 7730/13.05.2024 για την προμήθεια της εφαρμογής: «Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Αδειών»

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ