Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» στο Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ» στο Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.