Αποτελέσματα 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, στα πλαίσια διενέργειας του Δημόσιου ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Τ.Ν.) ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV:33141630-5)

Αποτελέσματα 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, στα πλαίσια διενέργειας του Δημόσιου ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Τ.Ν.) ΗΘΜΟΙ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV:33141630-5)

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.