Διευκρίνηση σχετικά με την αρ.6578/17-4-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών “ Ιατρικό βαμβάκι και χαρτοβάμβακας”

Διευκρίνηση σχετικά με την αρ.6578/17-4-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών “ Ιατρικό βαμβάκι και χαρτοβάμβακας”

Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνηση εδώ