ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών «ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ»