ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Επαναληπτική Διαδικασία) για την προμήθεια των ειδών:«Ψυκτικού Υλικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Επαναληπτική Διαδικασία) για την προμήθεια των ειδών:«Ψυκτικού Υλικού»

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.