Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Ενημέρωση για τα δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Ενημέρωση για τα δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, 7/4/2024,  μπορείτε να διαβάσετε την  Αφίσα και το  Φυλλάδιο αναφορικά με τα δικαιώματα των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και τους αρμόδιους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθύνεστε.

 

Αφίσα για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

 

Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας