Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΑ» CPV: 33184100-4,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΛΕΓΜΑΤΑ» CPV: 33184100-4,για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διαβούλευσης εδώ