ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΘΑΛΑΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΘΑΛΑΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ