ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4684/2024 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: «Ψυκτικά Υλικά» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4684/2024 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια: «Ψυκτικά Υλικά» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ