Πρόγραμμα εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας Μαρτίου 2024

Πρόγραμμα εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας Μαρτίου 2024

Μπορείτε να δείτε το σχετικό πρόγραμμα εδώ