Απάντηση επί του ερωτήματος παροχής διευκρινίσεων που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ09/2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Σύστημα ωρομέτρησης» στο Γ.Ν. Σερρών.

Απάντηση επί του ερωτήματος παροχής διευκρινίσεων που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΑ09/2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Σύστημα ωρομέτρησης» στο Γ.Ν. Σερρών.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ