Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:284175 που αφορά τον Δ.11/2024 ανοικτό κάτω των ορίων Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών :«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:284175 που αφορά τον Δ.11/2024 ανοικτό κάτω των ορίων Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών :«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές διευκρινήσεις εδώ