ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.11/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.11/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»