ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αρ. Δ.05/2024 Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» στο Γ.Ν. Σερρών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αρ. Δ.05/2024 Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» στο Γ.Ν. Σερρών.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού εδώ.

 

***04/03/2024*** Μπορείτε να δείτε την σχετική διευκρίνιση εδώ.

***07/03/2024*** Μπορείτε να δείτε  την σχετική διευκρίνιση εδώ