ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ. 09/2024 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο Γ.Ν. Σερρών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ. 09/2024 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού εδώ