ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια των ειδών : “Ακτινολογικά φιλμ” συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 94.884,80€ με Φ.Π.Α για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια των ειδών : “Ακτινολογικά φιλμ” συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 94.884,80€ με Φ.Π.Α για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ