Έναρξη λειτουργίας της Ψυχιατρικής Κλινικής εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Έναρξη λειτουργίας της Ψυχιατρικής Κλινικής εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Η Ψυχιατρική Κλινική από τις 5 Φεβρουαρίου 2024 θα λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2321094255 – 2321351255. Email επικοινωνίας της Κλινικής παραμένει το psychiat(@)hospser.gr