Έρευνες αγοράς προμήθειας κασετών φακοθρυψίας, υγρών BSS, νυστεριών, αναλωσίμου οφθαλμολογικού υλικού ,αναλωσίμου υλικού ΜΤΝ και διαλυμάτωναιμοδιήθησης και αναλωσίμων για μηχάνημα ACCURA

Έρευνες αγοράς προμήθειας κασετών φακοθρυψίας, υγρών BSS, νυστεριών, αναλωσίμου οφθαλμολογικού υλικού ,αναλωσίμου υλικού ΜΤΝ και διαλυμάτωναιμοδιήθησης και αναλωσίμων για μηχάνημα ACCURA