ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία : «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών του Γ.Ν. Σερρών (CPV 85143000-3- Υπηρεσίες ασθενοφόρων)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία : «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών του Γ.Ν. Σερρών (CPV 85143000-3- Υπηρεσίες ασθενοφόρων)» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.