ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας, εισαγωγής και παραμονής των ειδών «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας, εισαγωγής και παραμονής των ειδών «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ