ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΙΑΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.